Król, J. „Bezpieczeństwo Wychowania I Edukacji W Szwecji a Etyka”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, t. 30, wrzesień 2015, s. 49-76, doi:10.12775/AUNC_PED.2014.003.