Bieś, A. P. . „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej: CZŁOWIEK DOROSŁY I JEGO UCZENIE SIĘ DZIEDZICTWO IDEI TEORETYCZNYCH I ICH PRAKTYCZNE IMPLIKACJE”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, t. 42, nr 2, listopad 2021, doi:10.12775/AUNC_PED.2021.024.