[1]
J. Król, „Bezpieczeństwo wychowania i edukacji w Szwecji a etyka”, AUNC_PED, t. 30, s. 49–76, wrz. 2015.