Chmielewski, W. (2016) „Obraz nauczyciela PRL w świetle własnych wspomnień”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 31, s. 13–35. doi: 10.12775/AUNC_PED.2015.001.