Król, J. (2015) „Bezpieczeństwo wychowania i edukacji w Szwecji a etyka”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 30, s. 49–76. doi: 10.12775/AUNC_PED.2014.003.