Wasilewska-Ostrowska, K. (2023) „Tomasz Biernat, Piotr Krakowiak, Tomasz Leszniewski, Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2021, ss. 242 – recenzja”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 43(1), s. 185–190. doi: 10.12775/AUNC_PED.2022.009.