Szwarc, A. (2023) „Edukacja regionalna w opinii uczniów szkół podstawowych – komunikat z badań”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 43(1), s. 79–96. doi: 10.12775/AUNC_PED.2022.005.