Gmerek, T. (2021) „Pomiędzy asymilacją, dyskryminacją i unicestwieniem. Geneza i rozwój szkolnictwa internatowego dla mniejszości tubylczych w Kanadzie”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 39(1), s. 81–106. doi: 10.12775/AUNC_PED.2020.005.