Bieś, A. P. . (2021) „Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: CZŁOWIEK DOROSŁY I JEGO UCZENIE SIĘ DZIEDZICTWO IDEI TEORETYCZNYCH I ICH PRAKTYCZNE IMPLIKACJE”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 42(2). doi: 10.12775/AUNC_PED.2021.024.