Borowska-Beszta, B. (2017) „Dzikie dzieci i odmienność psychosomatyczna prowokowana. Rekonstrukcja studium przypadku Wandy Szuman (1955) dotyczącego dwóch chłopców wychowywanych w skrajnej izolacji do 5. roku życia”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 32, s. 33–58. doi: 10.12775/AUNC_PED.2016.002.