Wieczór, Elżbieta. 2016. „Dojrzałość I gotowość Dzieci sześcioletnich Do Czytania, Pisania I Wypowiedzi W kontekście obowiązku Szkolnego – Wybrane Obszary Rozwoju Dziecka, Pracy Przedszkola I szkoły”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika 31 (kwiecień):133-58. https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2015.008.