Chmielewski, Witold. 2016. „Obraz Nauczyciela PRL W świetle własnych Wspomnień”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika 31 (kwiecień):13-35. https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2015.001.