Król, Jerzy. 2015. „Bezpieczeństwo Wychowania I Edukacji W Szwecji a Etyka”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika 30 (wrzesień):49-76. https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2014.003.