Bieś, Andrzej Paweł. 2021. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej: CZŁOWIEK DOROSŁY I JEGO UCZENIE SIĘ DZIEDZICTWO IDEI TEORETYCZNYCH I ICH PRAKTYCZNE IMPLIKACJE”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika 42 (2). https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2021.024.