Marszałek, Lidia. 2018. „Re-Konstrukcja Dialogu Pokoleń W rzeczywistości Kultury Prefiguratywnej”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika 34 (marzec):73-88. https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2017.015.