Wieczór, E. (2016). Dojrzałość i gotowość dzieci sześcioletnich do czytania, pisania i wypowiedzi w kontekście obowiązku szkolnego – wybrane obszary rozwoju dziecka, pracy przedszkola i szkoły. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 31, 133–158. https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2015.008