Chmielewski, W. (2016). Obraz nauczyciela PRL w świetle własnych wspomnień. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 31, 13–35. https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2015.001