Banasiak, M. (2015). Thomas Brazelton, Joshua D. Sparrow, Grzeczne dziecko. Jak ustalać zdrowe granice i wspierać samodzielność, GWP, Gdańsk 2014, ss. 179 – rec. Małgorzata Banasiak. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 30, 145–147. https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2014.008