Król, J. (2015). Bezpieczeństwo wychowania i edukacji w Szwecji a etyka. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 30, 49–76. https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2014.003