Szwarc, A. (2023). Edukacja regionalna w opinii uczniów szkół podstawowych – komunikat z badań. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 43(1), 79–96. https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2022.005