Gmerek, T. (2021). Pomiędzy asymilacją, dyskryminacją i unicestwieniem. Geneza i rozwój szkolnictwa internatowego dla mniejszości tubylczych w Kanadzie. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 39(1), 81–106. https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2020.005