Bieś, A. P. . (2021). Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: CZŁOWIEK DOROSŁY I JEGO UCZENIE SIĘ DZIEDZICTWO IDEI TEORETYCZNYCH I ICH PRAKTYCZNE IMPLIKACJE. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 42(2). https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2021.024