Borowska-Beszta, B. (2017). Dzikie dzieci i odmienność psychosomatyczna prowokowana. Rekonstrukcja studium przypadku Wandy Szuman (1955) dotyczącego dwóch chłopców wychowywanych w skrajnej izolacji do 5. roku życia. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 32, 33–58. https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2016.002