(1)
Wieczór, E. Dojrzałość I gotowość Dzieci sześcioletnich Do Czytania, Pisania I Wypowiedzi W kontekście obowiązku Szkolnego – Wybrane Obszary Rozwoju Dziecka, Pracy Przedszkola I szkoły. AUNC_PED 2016, 31, 133-158.