(1)
Król, J. Bezpieczeństwo Wychowania I Edukacji W Szwecji a Etyka. AUNC_PED 2015, 30, 49-76.