(1)
Wasilewska-Ostrowska, K. Tomasz Biernat, Piotr Krakowiak, Tomasz Leszniewski, Emigracja Zarobkowa Polaków Do Szkocji. Społeczne I Kulturowe Konteksty Adaptacji Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu, Toruń 2021, Ss. 242 – Recenzja. AUNC_PED 2023, 43, 185-190.