(1)
Gmerek, T. Pomiędzy asymilacją, Dyskryminacją I Unicestwieniem. Geneza I rozwój Szkolnictwa Internatowego Dla mniejszości Tubylczych W Kanadzie. AUNC_PED 2021, 39, 81-106.