(1)
Borowska-Beszta, B. Dzikie Dzieci I odmienność Psychosomatyczna Prowokowana. Rekonstrukcja Studium Przypadku Wandy Szuman (1955) dotyczącego dwóch chłopców Wychowywanych W Skrajnej Izolacji Do 5. Roku życia. AUNC_PED 2017, 32, 33-58.