[1]
Wieczór, E. 2016. Dojrzałość i gotowość dzieci sześcioletnich do czytania, pisania i wypowiedzi w kontekście obowiązku szkolnego – wybrane obszary rozwoju dziecka, pracy przedszkola i szkoły. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika. 31, (kwi. 2016), 133–158. DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2015.008.