[1]
Król, J. 2015. Bezpieczeństwo wychowania i edukacji w Szwecji a etyka. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika. 30, (wrz. 2015), 49–76. DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2014.003.