[1]
Bieś, A.P. 2021. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: CZŁOWIEK DOROSŁY I JEGO UCZENIE SIĘ DZIEDZICTWO IDEI TEORETYCZNYCH I ICH PRAKTYCZNE IMPLIKACJE. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika. 42, 2 (lis. 2021). DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2021.024.