1.
OSIŃSKA, Magdalena. Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 1 wrzesień 2009, T. 39, s. 41–50. [udostępniono 14.7.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2009.024.