1.
DOLNA, Hanna & DOLNY, Edward. Osobowościowe uwarunkowania aktywności zawodowej osób starszych. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 4 sierpień 2009, T. 40, s. 191–204. [udostępniono 12.4.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2009.015.