1.
ŁAPIŃSKA, Justyna. Przyczyny rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej w nowych teoriach handlu międzynarodowego. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 4 sierpień 2009, T. 40, s. 147–163. [udostępniono 24.4.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2009.012.