1.
CHABEREK, Mirosław & KARWACKA, Grażyna. Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych zasad dobrej roboty. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 28 lipiec 2009, T. 40, s. 7–18. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2009.001.