1.
SOBCZAK, Iwona. Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym na tle przedsiębiorstw bez kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 23 lipiec 2010, T. 41, s. 175–189. [udostępniono 18.4.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2010.013.