1.
KARASZEWSKA, Hanna. Miejsce i rola rozwoju zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu zasobami pracy. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 23 lipiec 2010, T. 41, s. 123–132. [udostępniono 1.3.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2010.009.