1.
RUTKOWSKA-ZIARKO, Anna. Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta w analizie ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 22 lipiec 2010, T. 41, s. 71–82. [udostępniono 23.7.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2010.005.