1.
MARONA, Bartłomiej & BIENIEK, Agnieszka. Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996–2010. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 14 grudzień 2013, T. 44, nr 2, s. 333–350. [udostępniono 29.5.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2013.022.