1.
OKRASA, Włodzimierz & GUDASZEWSKI, Grzegorz. Metropolizacja i kształcenie wyższe jako czynniki zróżnicowania dobrostanu społeczności lokalnych: wstępna dekompozycja nierówności. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 14 grudzień 2013, T. 44, nr 2, s. 231–260. [udostępniono 21.7.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2013.016.