1.
MICHAŁEK, Anna. Szacowanie naturalnej stopy procentowej dla Polski. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 26 listopad 2012, T. 43, nr 2, s. 161–182. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/AUNC_EKON.2012.012.