1.
LEWANDOWSKA-GWARDA, Karolina. Rola przestrzeni w badaniach ekonomicznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 30 czerwiec 2013, T. 44, nr 1, s. 145–158. [udostępniono 22.3.2023]. DOI 10.12775/AUNC_EKON.2013.011.