1.
WIĘCEK, Agata, MROCZEK, Katarzyna & TRĄPCZYŃSKI, Piotr. Wielowymiarowa analiza porównawcza korupcji w Europie w latach 2001–2011. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 30 czerwiec 2013, T. 44, nr 1, s. 129–144. [udostępniono 24.3.2023]. DOI 10.12775/AUNC_EKON.2013.010.