1.
CIEŚLIK, Andrzej & ROKICKI, Bartłomiej. Rola sieci transportowej w rozwoju polskich regionów: zastosowanie modelu potencjału ekonomicznego. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 30 czerwiec 2013, T. 44, nr 1, s. 113–128. [udostępniono 5.6.2023]. DOI 10.12775/AUNC_EKON.2013.009.