1.
BRODOWSKI, Paweł & RUDNICKI, Roman. Metropolia bydgosko-toruńska jako obszar wzrostu budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych GUS w latach 1996–2011. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 29 czerwiec 2013, T. 44, nr 1, s. 77–92. [udostępniono 3.12.2023]. DOI 10.12775/AUNC_EKON.2013.007.