1.
JASINIAK, Magdalena. Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce – analiza porównawcza. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 29 czerwiec 2013, T. 44, nr 1, s. 55–64. [udostępniono 21.5.2024]. DOI 10.12775/AUNC_EKON.2013.005.