1.
RÓŻAŃSKI, Jerzy. Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 29 czerwiec 2013, T. 44, nr 1, s. 41–54. [udostępniono 21.3.2023]. DOI 10.12775/AUNC_EKON.2013.004.