1.
PAKULSKA, Teresa. Formy internacjonalizacji non-equity a bezpośrednie inwestycje zagraniczne – implikacje dla polskiej gospodarki. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 29 czerwiec 2013, T. 44, nr 1, s. 27–40. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/AUNC_EKON.2013.003.