1.
NAZARCZUK, Jarosław Michał & KISIEL, Roman. Postrzeganie pomocy publicznej w SSE jako instrumentu pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 29 czerwiec 2013, T. 44, nr 1, s. 7–16. [udostępniono 29.2.2024]. DOI 10.12775/AUNC_EKON.2013.001.