1.
DANIŁOWSKA, Alina. Rola kobiet we władzach gmin wiejskich. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 29 grudzień 2017, T. 48, nr 2, s. 149–158. [udostępniono 24.5.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2017.009.